Tôi muốn đặt túi với kích thước theo yêu cầu? Ngoài các kích thước đã được công ty định lượng sẵn, Bạn có thể đặt túi với kích thước theo yêu cầu. Tuy nhiên hàng công ty định lượng sẵn bạn đặt mua khối lượng tuỳ ý, còn hàng đặt theo yêu cầu thì đơn […]

Read More

1. Phân biệt túi HD? Túi HD cầm có cảm giác dầy dặn; thường được đột lỗ thay cho quai cầm; cọ hai bên thành túi phát ra tiếng kêu sột soạt. 2. Phân biệt túi PE? Trong suốt, hơi có ánh mờ, bề mặt bóng láng mềm dẻo; thường được đột lỗ thay cho […]

Read More